Ergonomizacja procesu tłumaczenia pisemnego. Wyniki badania okulograficznego

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 20 (2016) s. 19-30
Anna Bonek

 

do góry