Metodologiczne pojęcie rozstrzygalności a prawdziwość empiryczna

Studia Semiotyczne, Tom 26 (2007) s. 125-150
Andrzej Grzegorczyk

 

do góry