Antynomie T-równoważności: "a priori" czy "a posteriori"? (Tarski, Arystoteles i inni)

Studia Semiotyczne, Tom 26 (2007) s. 189-207
Alfred Gawroński

 

do góry