Definicja deiktyczna nazw abstraktów

Studia Semiotyczne, Tom 26 (2007) s. 245-261
Wiesław Walentukiewicz

 

do góry