Dopuszczalność okręgów jednomandatowych w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Przegląd Sejmowy, Tom 21, Numer 6(119) (2013) s. 43-51
Karol Pachnik, Jakub Krajewski

 

do góry