Glosa do wyroku Wysokiego Sądu Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie James Alain Preston przeciwko Radzie Miejskiej Wandsworth oraz Lordowi Przwodniczącemu Rady, dotyczącego zgodności z zasadami prawa UE ograniczenia w prawie do głosowania obywateli brytyjskich zamieszkujących w innym państwie członkowskim, sygn. CO/3344

Przegląd Sejmowy, Tom 21, Numer 6(119) (2013) s. 148-160
Marcin Rulka

 

do góry