"Modele stanu nadzwyczajnego", Krzysztof Prokop, Białystok 2012 : [recenzja]

Przegląd Sejmowy, Tom 21, Numer 6(119) (2013) s. 166-169
Lech Mażewski , Krzysztof Prokop (aut. dzieła rec.)

 

do góry