Niemcy : orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie tymczasowego zarządzenia umożliwiającego udzielenie federalnych gwarancji federalnym kredytom dla Grecji (pomoc strefy euro) (sygn. akt 2 BvR 987

Przegląd Sejmowy, Tom 21, Numer 6(119) (2013) s. 189-197
Robert Rybski

 

do góry