Nowe aspekty twórczości rzeźbiarskiej Gucciego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 279-280
Zbigniew Hornung

 

do góry