Rządy prawa a gospodarka : uwagi socjologa prawa

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 65, Numer 3 (2016) s. 23-40
Grażyna Skąpska

 

do góry