Specyfika opieki nad najstarszym pokoleniem a polityka społeczna wobec starości

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 65, Numer 2 (2016) s. 123-142
Anna Kotlarska-Michalska

 

do góry