Aktywność lokalna w przestrzeni publicznej a potencjał grup interesu

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 65, Numer 1 (2016) s. 101-124
Katarzyna Kajdanek, Jacek Pluta

 

do góry