The Pittfalls of Research Practices in Management Science

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 2 (2) (2016) s. 173-187
Grażyna Wieczorkowska, Grzegorz Król

 

do góry