The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets

Entrepreneurial Business and Economics Review, Tom 5, Numer 4 (2017) s. 91-109
Bartosz Deszczyński, Krzysztof Fonfara, Adam Dymitrowski

 

do góry