Z symboliki ikonograficznej śląskich nagrobków piastowskich XIV w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 283
Tadeusz Cieński

 

do góry