Średniowieczne cysterskie opactwo w Lądzie nad Wartą

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 282-283
Marian Kutzner

 

do góry