The Spectre of Stoicism – the Role of Justus Lipsius in the Hobbes-Bramhall Debate

Studia z Historii Filozofii, Tom 8, Numer 3 (2017) s. 45-61
Ádám Smrcz

 

do góry