‘Calvin’s Fideism and the defiance of English rationalists’ = „Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów”, Antoni Szwed, Kęty 2016 : [recenzja]

Studia z Historii Filozofii, Tom 8, Numer 3 (2017) s. 129-134
Krzysztof Wawrzonkowski, Antoni Szwed

 

do góry