„Czy krzyż jest argumentem?” : odpowiedź Fryderyka Nietzschego na Golgotę

Studia z Historii Filozofii, Tom 5, Numer 2 (2014) s. 93-109
Steffen Dietzsch

 

do góry