Aktywność poznawcza jako jeden z elementów profilaktyki pozytywnej we wczesnej edukacji

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Numer 2 (8) (2016) s. 51-59
Sławomir Śliwa

 

do góry