I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, Kielce, 5-7 października 2016 r.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Numer 2 (8) (2016) s. 131-132
Katarzyna Myśliwiec

 

do góry