O tworzeniu organizacyjnych form kierowania zadaniami kompleksowymi w przedsiębiorstwach i kombinatach

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 20 (1982) s. 92-93
Klaus Tragsdorf

 

do góry