O doświadczeniach uzyskanych ze stosowania metod ekonomiczno-matematycznych w przemyśle obuwniczym w celu otrzymania informacji dla kierowania produkcją

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 20 (1982) s. 99-102
Klaus Apitzsch

 

do góry