I Sympozjum na temat "Konstytucjonalizm polski XVIII-XX w." w Bachotku k/Brodnicy (10 V 1979 r.)

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 253-254
Marian Kallas

 

do góry