Sprawozdanie z badań terenowych Stacji Archeologicznej IHKM PAN w Kaliszu, przeprowadzonych w 1956 r.

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 6 (1959) s. 56-67
Krzysztof Dąbrowski

 

do góry