KOgnitywne badania nad semantyką tekstu z perspektywy angloamerykańskiej i z perspektywy germanistycznej

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 23 (2017) s. 27-38
Magdalena Filar

 

do góry