Analiza zagadnień związanych z próbami odczytania dysku z Fajstos w kontekście występowania na jego powierzchni zagadkowych wzorów geometrycznych

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 23 (2017) s. 39-46
Mirosław Gajer

 

do góry