Ciało, emocje, rozum – raz jeszcze o mechanizmach odbioru filmu

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio N, Educatio Nova, Tom 2 (2017) s. 163-174
Bogusław Skowronek

 

do góry