Mowy inauguracyjne rosyjskich prezydentów – ewolucja gatunku

Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne, Tom 18, Numer 4 (37) (2017) s. 199-213
Robert Szymula

 

do góry