Teaching Polish sign language as a foreign language to people who can hear

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 10 (2016) s. 27-34
Grzegorz Majkowski, Michał Garncarek

 

do góry