Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego : «Cucułowce» i «Czupernosów»

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 10 (2016) s. 63-68
Anna Czapla

 

do góry