Libretto baletowe jako gatunek tekstu?

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 10 (2016) s. 201-207
Marta Wybraniec

 

do góry