«Huruf al-dżar» w arabskim : między anglosaskim genetivem a siedmioma polskimi przypadkami

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 11 (2017) s. 27-35
Nizar El Imrani

 

do góry