Некоторые особенности процесса заимствования в истории турецкого и русского языков

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 11 (2017) s. 47-56
Gintautas Kundrotas

 

do góry