«Над кем смеётесь?», или о специфике создания комического в украинском языке : (на примере романа О. Черногуза «Аристократ из Вапнярки»)

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 11 (2017) s. 57-70
Mikhail Khmelevskiy

 

do góry