Фразеологизмы в словарях польского преступного жаргона, изданных до 30-х годов XX века

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 11 (2017) s. 73-86
Elena Nevzorova-Kmech

 

do góry