Nauczanie leksyki języka specjalistycznego medycznego przy użyciu aplikacji Quizlet jako przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 11 (2017) s. 123-135
Oliwia Kowalczyk

 

do góry