Zagajenie dyskusji (Dlaczego nie należy ograniczać studium filologii wschodniosłowiańskiej do jednego tylko "etnicznego" kierunku specjalizacyjnego?)

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 169-173
Ryszard Łużny

 

do góry