Wstęp do historii dziennikarstwa obywatelskiego z uwzględnieniem amerykańskich i polskich doświadczeń : próba definicji

Media, Kultura, Społeczeństwo, Numer 11-12 (2016-2017) s. 55-69
Martyna Szustrowska

 

do góry