Specyfika dziennikarstwa sportowego : porównanie strukturalne sprawozdań prasowych i internetowych

Media, Kultura, Społeczeństwo, Numer 11-12 (2016-2017) s. 71-85
Magdalena Gajek

 

do góry