Problem chłopski w Ilirii pod rządami napoleońskimi (1809-1813)

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 63-105
Monika Senkowska-Gluck

 

do góry