Liber generationis w polskich źródłach średniowiecznych

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 33, Numer 1 (128) (1988) s. 3-30
Iwona Babioch

 

do góry