Nowe szaty healthismu. Self-tracking, neoliberalizm i kapitalizm kognitywny

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 58 (2016) s. 5-23
Michał Wróblewski

 

do góry