Wokół profilaktyki onkologicznej : charakterystyka uwarunkowań zachowań zdrowotnych kobiet objętych „Populacyjnym Programem Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” : komunikat z badań

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 58 (2016) s. 145-154
Włodzimierz Piątkowski, Anna Sadowska

 

do góry