Profil społeczno-demograficzny uczestnika imprezy biegowej na przykładzie Półmaratonu Poznańskiego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 58 (2016) s. 155-163
Ewa Malchrowicz-Mośko

 

do góry