Refleksje Janiny Kulinicz.

Przegląd Pruszkowski, Numer 3 (1984) s. 82-84
Janina Kulinicz

 

do góry