Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej = Praseodidactics and phraseotranslation: new disciplines in applied phraseology

Applied Linguistic Papers, Tom 25, Numer 2 (2018) s. 169-181
Monika Sułkowska

 

do góry