Doroczny zjazd sekcji prawnej Szwajcarskiego Stowarzyszenia Etnograficznego

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 256

 

do góry