Z najnowszych badań nad historią prawa litewskiego

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 203-207
Juliusz Bardach

 

do góry