Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących radnych gminy do radnych dzielnicy m.st. Warszawy

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 1 (2018) s. 49-69
Magdalena Gurdek

 

do góry